Team info

Laatste veranderingen 14-06-2018

Ivm de moyennebepaling voor het gewest, het volgende:

In het Competitiereglement, artikel 7306 lid 1, is in de laatste zin het woordje 'hoogst' weggevallen.
Voor de gewestelijke en nationale wedstrijden wordt het hoogste moyenne genomen van

  • aanvangsmoyenne, of moyenne na 4 partijen indien nieuwe speler
  • moyenne na de herziening eerste helft
  • moyenne na de herziening einde districtsronde, zonder verlagingen
Bij de herziening einde districtsronde en het daaropvolgend doorzetten naar biljartpoint gaat dit goed.

Teams Landsfinale

Afvaardigingsbeleid teams

Mededelingen algemeen

Mededelingen dames

* Overzichten poule- indelingen, kampioenen en waar gespeeld 2018

* Lokaliteiten en adressen 2018

* Biljartpoint Gewest NON

* Doorlopend schema

* Uitslagen Kompsos seizoen 2013 - 2014, 2012 -2013


WL Competitie gewest NON
Harrie Ploeger