Team info

Laatste veranderingen 29-05-2019

Ivm de moyennebepaling voor het gewest, het volgende:

In het Competitiereglement, artikel 7306 lid 1, is in de laatste zin het woordje 'hoogst' weggevallen.
Voor de gewestelijke en nationale wedstrijden wordt het hoogste moyenne genomen van

  • aanvangsmoyenne, of moyenne na 4 partijen indien nieuwe speler
  • moyenne na de herziening eerste helft
  • moyenne na de herziening einde districtsronde, zonder verlagingen
Bij de herziening einde districtsronde en het daaropvolgend doorzetten naar biljartpoint gaat dit goed.

 

Teams Landsfinale

Afvaardigingsbeleid teams

Mededelingen algemeen

Mededelingen dames

* Overzichten poule-indelingen, kampioenen en waar gespeeld 2019

* Lokaliteiten en adressen 2019

* Biljartpoint Gewest NON

* Doorlopend schema

* Historie teams


WL Competitie gewest NON
Harrie Ploeger