KNBB-Gewest Noord-Oost Nederland

Besluit KVC t.g.v. Corona
 Gewijzigd op:      15 jan. 2022
 

Het kabinet heeft vrijdag 14 januari aangekondigd de coronamaatregelen voor de sport te versoepelen. Vanaf zaterdag 15 januari 05.00 uur mogen de deuren voor de binnensport onder voorwaarden weer open.

14 januari 2022

Voor de binnen- en buitensport gelden geen restricties meer voor wat betreft openingstijden en groepsgrootte. Voor de binnensport is vanaf 18 jaar wel een coronatoegangsbewijs vereist. Onderlinge wedstrijden zijn binnen en buiten toegestaan binnen de eigen sportvereniging (dus geen competitie en of wedstrijden tegen andere clubs), publiek is niet toegestaan en de sportkantines en horecagedeelte zijn alleen geopend voor afhaal.

Pool-, snooker- en biljartaccommodaties die onder sport vallen mogen vanaf morgen open onder de gestelde voorwaarden.

Kijk voor een overzicht van alle maatregelen voor de sport op de website van de Rijksoverheid.

Op 25 januari is voor de overheid weer een meetmoment. De verwachting is dat er dan meer duidelijk wordt over de horeca en wanneer competitie en toernooien weer zijn toegestaan.
 

De nieuwe maatregelen die op zaterdag 18 december

bekend zijn gemaakt houden in dat horeca en

binnensportaccommodaties gesloten zijn tot 14 januari.

 18 december 2021

Dit betekent dat wedstrijden en competities die nog ingepland stonden alsnog zijn afgelast.

( Aanvulling gewest NON: Dit moet zijn tot en met 14 januari 2022)

 

Eerder genomen besluiten van de Secties Carambole, Driebanden, Pool en Snooker over de verschillende

competities & wedstrijden blijven gelden tot 14 januari 2022

17 december 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 december 2021 waarin door Premier Rutte en Minister de Jonge is aangekondigd dat de bestaande maatregelen in ieder geval tot 14 januari 2022 verlengd worden heeft het

bondsbestuur en haar secties besloten om de eerder genomen besluiten over de competities en wedstrijden te verlengen tot ten minste 14 januari 2022.

( Aanvulling gewest NON: Dit moet zijn tot en met 14 januari 2022)

 

Herzien besluit KNBB Vereniging Carambole over competitiewedstrijden en individuele wedstrijden, zowel avond- als dagwedstrijden, n.a.v. de gevolgen van de overheidsmaatregelen m.b.t. corona van vrijdag 26 november jl.

30 november 2021
 
Aanvulling KVC d.d. 30 november 2021 op besluit van 29 november:
 
Na de ALV van afgelopen zaterdag heeft het bestuur haar besluit, luisterend naar de mening van de ALV, heroverwogen.
Wij hebben toen alsnog besloten om alle wedstrijden onder auspiciën van de KNBB stil te leggen, dus ook de dagcompetitie.
Wij zien het als onze plicht om ons steentje bij te dragen aan de landelijke oproep van de overheid om het aantal reisbewegingen te beperken en contacten te vermijden. 
 
Uiteraard betreuren wij het dat hiermee met name ouderen in de dagcompetitie getroffen worden. Het staat hen natuurlijk wel vrij om hun club(mid)dag gewoon te bezoeken en onderling te spelen.
 
---
 
Besluit KVC van 29 november 2021:
 
Afgelopen zaterdag is in de ALV van KVC uitvoerig gediscussieerd over de gevolgen van de overheidsmaatregelen m.b.t. corona van vrijdag 26 november jl. Uit de discussies kwam de uitdrukkelijke wens naar voren, dat alle doelgroepen hetzelfde behandeld worden.
Het bestuur heeft direct na afloop van de vergadering haar eerder genomen besluit nogmaals overwogen en heeft reden gezien om die als volgt bij te stellen: 
  
Alle competitiewedstrijden en individuele wedstrijden, zowel avond- als dagwedstrijden, komen stil te liggen voor de duur van de door de overheid gestelde periode, dus minimaal tot 19 december, zonder uitzondering. 
 
---
 
Let wel: bovenstaande betreft het besluit + aanvulling op besluit van KNBB Vereniging Carambole.
Wat wordt (of is) besloten door andere secties (secties driebanden, pool en snooker) leest u hier: https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-competities-en-wedstrijden-sectie
 

WWW.KNBB-GEWESTNON.NL

A. Zwier