Gewijzigt op 21-08-2019

Er is wat onduidelijkheid over de districtsoverstijgende hoofdklassen, hetgeen reden is om eea duidelijk te formuleren.
Enkel de hoofdklassen libre, bandstoten en driebanden kleine tafel zijn districtsoverstijgend, waarvoor bij de districten dient te worden ingeschreven.
Voor hoofdklasse driebanden groot geldt dat deze nationaal georganiseerd blijft worden en waarvoor landelijk, dus vóór 15 juni, dient te worden ingeschreven.

Op 17-05-2019 heeft het bestuur van KVC besloten om bovenstaande te wijzigen en ook de hoofdklasse driebanden groot districtoverstijgend te organiseren.
Begin juli is besloten de naam te wijzigen in Driebanden-groot overgangsklasse ivm verwarring met de Hoofdklasse van sectie Driebanden.

afd. noord wedstrijdrooster 2019-2020

afd. zuid wedstrijdrooster 2019-2020
afd. zuid doorlopend rooster

 

weekoverzicht 2019-2020