Jeugd

 A. Zwier
 Gewijzigd op:      7 jan. 2022

 

Gewestelijk team competitie ?

Door het toch helaas en onverwachte overlijden van Gerrit de Jong heeft het jeugdgebeuren in ons gewest stil gestaan.
Mede omdat er bij aanvang dit seizoen weinig respons was binnen gekomen had Gerrit de Jong het plan opgevat om bij
voldoende animo om begin dit jaar een verkorte competitie op te zetten waarbij de jeugd spelers in ieder geval
minimaal 4 partijen kunnen spelen en we op die wijze weer een gewestelijk team op de benen te brengen.
(althans dit had Gerrit mij nog vlak voor zijn overlijden laten weten)
 
Graag hoor ik of hier binnen ons gewest nog voldoende animo is om dit in de komende periode
(febr-maart-april-mei?) voor elkaar te krijgen.
Gerrit heeft dit in het verleden altijd georganiseerd dus hulp daarbij om dit in goede banen te leiden is meer dan van
harte welkom.
 
Mocht er iemand zijn die de taak van Gerrit de Jong kan of wil overnemen of die ons daarbij
assistentie wil verlenen laat dat dan weten.
 
Ter kennisgeving de notulen van de laatste jeugdleidersvergadering op 25-11-2017 (link)
en de Nieuwsbrief van januari (link).

 

Wim Schmitz
Voorzitter