KNBB-Gewest Noord-Oost Nederland

   Lokaties (volgens Biljartprof)
   Gewijzigd op:    5 jan. 2022
   
  Lokaties district Friesland
  Geo-nr. Lokaliteit Plaats Tel.nr
  20061 Herbranda    
  20115 Poolcentrum Njoy Drachten 0512-779158
  20186 Dorpshuis De Tuolle Tersoal 0515-521675
  20648 Friesche Club Leeuwarden 058-2125037
  21135 Poolcentrum All-in Leeuwarden  
  21325 Dorpshuis Lekkum 058-2665715
  21473 Cafe De Posthoorn Dronrijp 0517-231274
  21474 Hotel Café Restaurant De Bleek Franeker 0517-392124
  21795 Dorpshuis De Bosk Zwagerbosch  
  21918 Zalencentrum Sint Nyk Sint Nicolaasga 06-22829431
  21954 Dorpshuis Gaastmeer 0515-852650
  21965 Rockcafé Spider Balk 0514-604436
  21968 Particulier Hemelum 06-30740558
  22077 Cafe Den Nostalgie Oudemirdum 0514-850466
  22425 Sportcentrum Wolvega Wolvega 0561-616262
  22476 Cafe V.d. Meer Dokkum 0519-292380
  22483 Bar/sociëteit Noardeinde Workum  
  22645 Kultuerhus Klameare Workum 06-11801385
  22651 Dorpshuis Lollum 06-15683192
  22723 Café Kromme Knilles Akkrum 0566-651381
  22780 Britsenburgh Britsum 058-2574357
  23216 Stadscafe De Smidte Workum 0515-542699
  23311 Multifunctioneel Centrum De Wier Ureterp 0512-301440
  23604 Sportcafe Harmonie Dokkum 06-23796412
  23738 Cafe De Bierhalle Grou 0566-621320
  23780 Clubhuis De Trochstjitter Gorredijk 06-41048981
  23782 De Herberch Fan Nylan Nijland 0515-569263
  23786 De Noordeling Harlingen  
  23912 Stichting Welzijn Ouderen (swo) Franeker 0517-393198
  23914 Biljartschool Sneek Sneek 06-23503901
  23996 Het Blauwe Pand Woudsend 06-40592580
   

  WWW.KNBB-GEWESTNON.NL

  A. Zwier