KNBB-Gewest Noord-Oost Nederland

 Overzicht: Statuten, reglementen en diversen.
 Gewijzigd op:    11 jan. 2024

 

Hieronder de gegevens, geheel volgens de website van de KNBB Vereniging Carambole.
                   (https://www.carambole.nl/organisatie/reglementen).
Statuten KNBB
Statuten KNBB Vereniging Carambole
Model Statuten Districten / Vereningen
Algemeen Reglement KNBB
Sectiereglement KNBB
Bijlage van de Sectie Carambole
Begripsbepalingen KNBB
Officiële Mededelingen 2023/2024
Reglement Landscompetitie (WRLC) 2023/2024  >>>  toelichting
Reglement Kadercompetitie 2023/2024
Reglement Topteamcompetitie 2023/2024
Wedstrijdreglement PK (WRPK) 2023/2024  >>>  toelichting
Wedstrijdreglement nationaal (WRPK nat.) 2023/2024
Wedstrijdreglement Dagbiljarten (WRD) 2023/2024
Reglement PK Carambole Topsport / Vijfkamp 2023/2024
Aanvullend Reglement Biljart Artistiek 2023/2024
Driebanden klein dames 2022/2023
Reglement Rolstoel biljarten 2021/2022
Reglement Coupe van Beem 2023
Reglement 5-pins   -   Spelregels
Spel- & Arbitragereglement  (SAR) 2023/2024  >>> toelichting
Spel- & Arbitragereglement  (tussentijdse aanpassing)
Overige reglementen m.b.t. arbitrage
Arbiterbadges
Onderscheidingstekens KNBB ver. Carambole
Reglement van heffingen en maatregelen van KNBB Vereniging Carambole 
Beroepsreglement KNBB Vereniging Carambole
Instituut Sport Rechtspraak
KVC Declaratiereglement per 2023/2024
Reglement functionarisprofielen

Info AVG

De informatie op deze site wordt verwerkt als onderdeel van knbb.nl.
Klik op https://www.knbb.nl/verenigingen/avg voor uitgebreide info.

 

WWW.KNBB-GEWESTNON.NL

A. Zwier