KNBB-Gewest Noord-Oost Nederland

 Overzicht: Statuten, reglementen en diversen.
 Gewijzigd op:    7 nov. 2023
 
Hieronder de gegevens, geheel volgens de website van de KNBB Vereniging Carambole.
Statuten KNBB
Statuten KNBB Vereniging Carambole
Model Statuten Districten / Vereningen
Algemeen Reglement KNBB
Sectiereglement KNBB
Bijlage van de Sectie Carambole
Begripsbepalingen KNBB
Officiële Mededelingen 2023/2024
Reglement Landscompetitie (WRLC) 2023/2024  >>>  toelichting
Reglement Kadercompetitie 2023/2024
Reglement Topteamcompetitie 2023/2024
Wedstrijdreglement PK (WRPK) 2023/2024  >>>  toelichting
Wedstrijdreglement nationaal (WRPK nat.) 2023/2024
Wedstrijdreglement Dagbiljarten (WRD) 2023/2024
Reglement PK Carambole Topsport / Vijfkamp 2023/2024
Aanvullend Reglement Biljart Artistiek 2023/2024
Driebanden klein dames 2022/2023
Reglement Rolstoel biljarten 2021/2022
Reglement Coupe van Beem 2023
Reglement 5-pins   -   Spelregels
Spel- & Arbitragereglement  (SAR) 2023/2024  >>> toelichting
Overige reglementen m.b.t. arbitrage
Arbiterbadges
Onderscheidingstekens KNBB ver. Carambole
Reglement van heffingen en maatregelen van KNBB Vereniging Carambole 
Beroepsreglement KNBB Vereniging Carambole
Instituut Sport Rechtspraak
KVC Declaratiereglement per 2023/2024
Reglement functionarisprofielen

Info AVG

De informatie op deze site wordt verwerkt als onderdeel van knbb.nl.
Klik op https://www.knbb.nl/verenigingen/avg voor uitgebreide info.

 

WWW.KNBB-GEWESTNON.NL

A. Zwier